Miljö- och Kvalitetspolicy

 

 

Malmbergs Glas utför glasarbeten inom bilrutor, inramningar, fönstertätningar, blyinfattningar, aluminiumpartier, butiksrutor och glasreparationer

Vi arbetar för en bättre miljö utan att göra avkall på produktens funktion och säkerhet. Att de produkter vi använder fungerar bra och är ett viktigt miljökrav då de i sig gör att ett stort resursslöseri förhindras.

Som företag i glasbranschen skall vi tilsammans med kunder och leverantörer utveckla och förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete för att kunna uppfylla kunders och andra intressenters krav så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vårt kvalitetsmål är att lyssna på kundernas krav och varje utfört arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Viktiga miljöaspekter för oss är bland
annat kemikalier, energiförbrukning
och transporter.

Vi utbildar, informerar och stimulerar
personal till engagemang och
delaktighet

Vi tar aktiv del av de lagar vi berörs av
och gör en lagefterlevnadskontroll
årligen.

 

 

Tillbaka
Malmbergs Glas Malmbergs personal Miljö Kvalitets & reklamationsansvarig Kvalitets & reklamationsansvarig Miljö Miljö
 Valid HTML 4.01 Transitional